Μετά τις 15 Αυγούστου οι βάσεις εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Μετά το δεκαπεντάυγουστο και πριν τις 25 Αυγούστου θα δημοσιοποιηθούν από το υπ. Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής των υποψηφίων για τα ΑΕΙ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι βάσεις θα σημειώσουν μικρές αυξομειώσεις σε σχέση με πέρσι δεδομένου ότι:

-Η σημαντική μείωση του αριθμού των εισακτέων δεν θα επιτρέψει την μεγάλη πτώση των βάσεων που θα σημειώνονταν εξαιτίας του γεγονότος ότι φέτος  οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων είναι χειρότερες από πέρσι.
-Ενας ακόμη παράγοντας που ενδεχομένως να έχουμε εκπλήξεις στις βάσεις ορισμένων  τμημάτων είναι ότι φέτος οι υποψήφιοι συμπλήρωσαν τις σχολές προτίμησης με διαφορετικά κριτήρια από άλλες χρονιές.
-Αρκετοί ήταν οι υποψήφιοι που όταν συμπλήρωσαν το μηχανογραφικό τους είχαν στο μυαλό τους την οικονομική κρίση (να μην σπουδάσουν μακρυά από τον τόπο διαμονής των γονιών τους) και το επαγγελματικό μέλλον που θα προσφέρει η σχολή.

Πηγή:  www.esos.gr