Κατάργηση του 10%

       Καταργείται (σ.σ. ισχύει μέχρι φέτος το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2011-12) η δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Λυκείων προηγούμενου σχολικού έτους σε ποσοστό 10% επί του αριθμού εισακτέων, χωρίς να υποβάλλονται σε νέα εξέταση.
       Κατά την άποψη του υπ. Παιδείας με αυτή την κατάργηση θα υπάρχει ίση μεταχείριση με πανελλαδικές εξετάσεις επί των ίδιων θεμάτων  όλων των υποψηφίων για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ κατά το ίδιο ακαδημαικό έτος.
Ειδικότερα η τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή έχει ως εξής:
Η διάταξη της περίπτωσης i της παραγράφου 5α του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), που αναφέρεται στην εισαγωγή των αποφοίτων Γενικών Λυκείων ή άλλου τύπου Λυκείου σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων σε κάθε σχολή ή τμήμα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, ισχύει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 (σ.σ. το τρέχον δηλαδή).

Πηγή:  www.esos.gr