Εφαρμογές με χρήση του Geogebra

Στην "άσκηση" μπορείτε πλέον να βρίσκετε χρήσιμες εφαρμογές, με τη βοήθεια του λογισμικού Geogebra.
Για να τις δείτε μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ ή στην αντίστοιχη επιλογή που υπάρχει στο μενού.