Σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή

bookcover Στην άσκηση μπορείτε πλέον να βρείτε όλα τα σχολικά βιβλία των μαθηματικών στην εμπλουτισμένη ψηφιακή τους μορφή (όπου αυτή υπάρχει), επιλέγοντας από το μενού
"σχολικά βιβλία / ψηφιακή μορφή σχολικών βιβλίων".
Στη συνέχεια απλά επιλέξτε το εξώφυλλο του σχολικού βιβλίου που σας ενδιαφέρει και θα μεταφερθείτε στο περιβάλλον του "ψηφιακού σχολείου", έχοντας στην οθόνη σας το βιβλίο που διαλέξατε.