Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Γωνίες (παρουσίαση σε powerpoint)

Επιλέγοντας τους συνδέσμους που βρίσκονται παρακάτω ή επιλέγοντας από το μενού "α΄ γυμνασίου / ασκήσεις", μπορείτε να δείτε μια παρουσίαση για τις γωνίες όπως αυτές διδάσκονται στη γεωμετρία της Α΄ Γυμνασίου. Η παρουσίαση αναφέρεται στη μέτρηση των γωνιών, στην καθετότητα των ευθειών, στις εφεξής, διαδοχικές, παραπληρωματικές, συμπληρωματικές και κατακορυφήν γωνίες. Η παρουσίαση συνοδεύεται και με αντίστοιχο φύλλο εργασίας το οποίο επίσης μπορείτε να βρείτε σε σύνδεσμο παρακάτω ή να το δείτε επιλέγοντας από το μενού "α΄ γυμνασίου / ασκήσεις". Στην παρουσίαση του powerpoint περιέχονται ψηφιακές δραστηριότητες από το ψηφιακό σχολικό βιβλίο, οι οποίες για να μπορούν να ενεργοποιηθούν θα πρέπει το powerpoint να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:     ΓΩΝΙΕΣ (powerpoint)               ΓΩΝΙΕΣ (φύλλο εργασίας)