Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου - Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

Πατήστε ΕΔΩ ή επιλέξτε από το μενού "γ΄ γυμνασίου / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Αλγεβρικές παραστάσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με συνοπτική θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τις πράξεις των ρητών αλγεβρικών παραστάσεων, έτσι όπως διδάσκονται στα μαθηματικά της Γ΄ Γυμνασίου.