Για τους μαθητές μου ...


Από σήμερα στην "άσκηση" λειτουργεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο ύλης, στο οποίο καταγράφεται καθημερινά το τι έχουμε κάνει στην τάξη και ποιες είναι οι εργασίες των μαθητών για το σπίτι. Για να ενημερωθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος (μαθητής ή γονέας) για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού βιβλίου ύλης, αρκεί να επιλέξει από το πλευρικό μενού "Για τους μαθητές μου ... / Τι κάναμε στην τάξη σήμερα".
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους μαθητές μου και τους γονείς τους  και για αυτό το λόγο η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται με χρήση κωδικού.