Άλγεβρα Β΄ Λυκείου - Εκθετική συνάρτηση


Πατήστε ΕΔΩ ή επιλέξτε από το μενού "β΄ λυκείου / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 5 - Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση" για να δείτε ένα φυλλάδιο με αναλυτική θεωρία και μια σειρά διαβαθμισμένων ασκήσεων για την εκθετική συνάρτηση, σύμφωνα με την ύλη της άλγεβρας Β΄ Λυκείου.