Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Παρουσίαση ερωτήσεων Σωστού-Λάθους των πανελλαδικών εξετάσεων με διαδραστική μορφή


Πατήστε ΕΔΩ ή επιλέξτε από το πλευρικό μενού "Για μαθητές / Όλες οι ερωτήσεις σωστού - λάθους των πανελλαδικών εξετάσεων σε διαδραστική μορφή" για να δείτε όλα τα ερωτήματα Σωστού - Λάθους που έχουν εξετασθεί στις πανελλαδικές εξετάσεις, στο μάθημα των μαθηματικών κατεύθυνσης, από το 2001 μέχρι και σήμερα.

Η διαδραστική εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή, να ελέγξει τις γνώσεις του σε συγκεκριμένο χρόνο και να ενημερωθεί τελικά για τον αριθμό των σωστών απαντήσεων που έδωσε.