Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Μιγαδικοί αριθμοί

Πατήστε ΕΔΩ ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια "Μιγαδικοί αριθμοί", για να δείτε ένα νέο φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας στους μιγαδικούς αριθμούς, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου.