Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Η έννοια του μιγαδικού, πράξεις στο σύνολο των μιγαδικών (Θεωρία σε powerpoint)


Πατήστε ΕΔΩ ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Μιγαδικοί αριθμοί", για να δείτε τη θεωρία των παραγράφων 2.1 και 2.2  του κεφαλαίου των μιγαδικών αριθμών σε μορφή powerpoint. Στην παρουσίαση περιλαμβάνονται και κάποιες απλές μικροεφαρμογές οι οποίες κατασκευάστηκαν με τη  χρήση του προγράμματος geogebra.