Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Πιθανότητες (Διαδραστικό φύλλο εργασίας)

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια "Κεφάλαιο 1 - Πιθανότητες", για να δείτε ένα διαδραστικό φύλλο εργασίας για τις πιθανότητες όπως διδάσκονται στην άλγεβρα της Α΄ Λυκείου καθώς επίσης και ενδεικτικές λύσεις για τις άλυτες ασκήσεις που περιέχονται σε αυτό.
Για να λειτουργήσουν οι υπερσύνδεσμοι που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας, θα πρέπει να το κάνετε download στον υπολογιστή σας.


Σημείωση: Στο διαδραστικό φύλλο εργασίας υπάρχει η θεωρία και μια σειρά δραστηριοτήτων  και ασκήσεων που καλύπτει όλη την ύλη των πιθανοτήτων που περιέχεται στο σχολικό βιβλίο της άλγεβρας της Α΄ Λυκείου. Η επιλογή των όσων θα διδαχθούν στην τάξη πρέπει να γίνει με βάση τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος που εκδίδονται κάθε χρόνο από το αρμόδιο υπουργείο .