Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Θεώρημα Θαλή - Θεωρήματα διχοτόμων - Όμοια τρίγωνα

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γεωμετρία" και στη συνέχεια την ενότητα "Επαναληπτικές ασκήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με συγκεντρωμένες τις έννοιες του θεωρήματος του Θαλή, των θεωρημάτων εσωτερικής και εξωτερικής διχοτόμου και των όμοιων τριγώνων. 
Οι συγκεκριμένες ενότητες δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη για τη Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου.