Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Επαναληπτικές ασκήσεις σε θεώρημα Θαλή και θεωρήματα διχοτόμων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γεωμετρία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 7 - Αναλογίες", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά συνδυαστικών ασκήσεων για το θεώρημα του Θαλή και τα θεωρήματα διχοτόμων, σύμφωνα με την ύλη της γεωμετρίας Β΄ Λυκείου.