Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Ομοιότητα τριγώνων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γεωμετρία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 8 - Ομοιότητα", για να δείτε ένα φυλλάδιο με ερωτήσεις σωστού-λάθους και ασκήσεις για τα όμοια τρίγωνα, σύμφωνα με την ύλη της γεωμετρίας Β΄ Λυκείου.