Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου - Πολυώνυμα και πράξεις πολυωνύμων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Αλγεβρικές παραστάσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τα πολυώνυμα και τις πράξεις τους, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών  Γ΄ Γυμνασίου