Μαθηματικά κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου - Συντεταγμένες στο επίπεδο

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διανύσματα", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων για τις συντεταγμένες διανυσμάτων, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου.