Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου - Μονώνυμα και πολυώνυμα

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφαλαίο 1 - Αλγεβρικές παραστάσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με επαναληπτικές ασκήσεις στα μονώνυμα και τα πολυώνυμα, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Γ΄ Γυμνασίου.