Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου - Ασκήσεις τριγωνομετρίας

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Τριγωνομετρία - Διανύσματα" της Γεωμετρίας, για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων που λύνονται με τη βοήθεια της τριγωνομετρίας, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Β΄ Γυμνασίου.