Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου - Ρητές παραστάσεις

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Αλγεβρικές παραστάσεις" της άλγεβρας, για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων για τις ρητές παραστάσεις, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Γ΄ Γυμνασίου.