Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου - Εμβαδόν τριγώνου

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Η ευθεία στο επίπεδο", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά συνδυαστικών  ασκήσεων στην ευθεία, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών θετικού προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.