Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου - Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Στατιστική", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων που βοηθά στην κατανόηση εννοιών όπως η  δημιουργία πινάκων κατανομής συχνοτήτων, η ομαδοποίηση δεδομένων, η κατασκευή ιστογραμμάτων και η εύρεση στοιχείων προκειμένου να απαντηθεί οποιοδήποτε ερώτημα τίθεται στις ασκήσεις.