Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Επαναληπτικό διαγώνισμα (μέχρι θεώρημα Rolle)

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα κατεύθυνσης", για να δείτε ένα επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου (μέχρι το θεώρημα Rolle).