Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου - Επαναληπτικές ασκήσεις

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Επαναληπτικές ασκήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά επαναληπτικών-συνδυαστικών ασκήσεων στην ευθεία και τον κύκλο, μαζί με τις λύσεις τους.