Άλγεβρα Β΄ Λυκείου - Επαναληπτικές ασκήσεις

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Επαναληπτικές ασκήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά επαναληπτικών-συνδυαστικών ασκήσεων αυξημένης δυσκολίας σε όλη την ύλη της άλγεβρας Β΄ Λυκείου. Στο τέλος του φυλλαδίου υπάρχουν υποδείξεις και απαντήσεις των ασκήσεων.