Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Ασκήσεις σε συναρτήσεις, όρια, συνέχεια

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων αυξημένης δυσκολίας στις συναρτήσεις, τα όρια και τη συνέχεια καθώς και ενδεικτικές λύσεις τους.