Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Πιθανότητες

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Πιθανότητες", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά κλασικών ασκήσεων στις πιθανότητες, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.