Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Διαγώνισμα στις συναρτήσεις

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα κατεύθυνσης", για να δείτε ένα διαγώνισμα διάρκειας μιας διδακτικής ώρας στις συναρτήσεις (μονοτονία, 1-1, αντίστροφη συνάρτηση) καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων.