Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου - Πολυώνυμα

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Αλγεβρικές παραστάσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις πράξεις των πολυωνύμων, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Γ΄ Γυμνασίου.