Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου - Τεστ στον πολλαπλασιασμό αριθμού με διάνυσμα

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα κατεύθυνσης", για να δείτε ένα τεστ στον πολλαπλασιασμό αριθμού με διάνυσμα καθώς και τις ενδεικτικές του λύσεις.