Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Χαρακτήρες διαιρετότητας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Φυσικοί αριθμοί", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων σχετικές με τα κριτήρια διαιρετότητας και τις πράξεις των φυσικών αριθμών, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών  της Α΄ Γυμνασίου.