Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου - Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διανύσματα", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά κλασικών ασκήσεων στον πολλαπλασιασμό αριθμού με διάνυσμα, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.