Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Όρια συνάρτησης στο άπειρο

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στα όρια συνάρτησης στο άπειρο καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις των ασκήσεων, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.