Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Απόλυτες τιμές

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Πραγματικοί αριθμοί", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις απόλυτες τιμές, σύμφωνα με την ύλη της άλγεβρας Α΄ Λυκείου.