Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Διαγωνίσματα στις απόλυτες τιμές

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα άλγεβρας", για να δείτε δυο διαγωνίσματα στις απόλυτες τιμές καθώς και τις ενδεικτικές τους λύσεις, σύμφωνα με την ύλη της άλγεβρας Α΄ Λυκείου.