Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Επαναληπτικές ασκήσεις στα κλάσματα

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Κλάσματα", για να δείτε ένα φυλλάδιο με επαναληπτικές ασκήσεις στα κλάσματα, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου.