Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου - Διαγώνισμα στο εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα κατεύθυνσης", για να δείτε ένα διαγώνισμα διάρκειας μιας διδακτικής ώρας στο εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.