Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου - Επαναληπτικές ασκήσεις στα διανύσματα

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διανύσματα", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά επαναληπτικών - συνδυαστικών ασκήσεων στα διανύσματα, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.