Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Ρυθμός μεταβολής

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στο ρυθμό μεταβολής καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις τους, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.