Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Θεώρημα Μέσης Τιμής

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων για το θεώρημα μέσης τιμής, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.