Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Προβλήματα με ποσοστά

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 5 - Ποσοστά", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά προβλημάτων στα ποσοστά, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου.