Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εμβαδά επίπεδων σχημάτων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γεωμετρία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 10 - Εμβαδά", για να δείτε ένα φυλλάδιο ασκήσεων στα εμβαδά επίπεδων σχημάτων, σύμφωνα με την ύλη της Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου.