Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΘΕΩΡΗΜΑ  ROLLE  -  ΘΕΩΡΗΜΑ  ΜΕΣΗΣ  ΤΙΜΗΣ 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για το θεώρημα Rolle και το Θεώρημα Μέσης Τιμής του διαφορικού λογισμού, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΑΛΓΕΒΡΑΣ  

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα άλγεβρας", για να δείτε ένα επαναληπτικό διαγώνισμα διάρκειας 2 ωρών στα συστήματα, τις συναρτήσεις και την τριγωνομετρία (μέχρι τις τριγωνομετρικές εξισώσεις), σύμφωνα με την ύλη  της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου.

Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Στατιστική", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων στην παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής Γ΄ Λυκείου.


Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ  1ου  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά επαναληπτικών ασκήσεων του 1ου κεφαλαίου, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ  1ου  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά επαναληπτικών ασκήσεων στο 1ο κεφάλαιο, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής Γ΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με τη  θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τους κανόνες παραγώγισης, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΓΙΝΟΜΕΝΟ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διανύσματα", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στο εσωτερικό γινόμενο, σύμφωνα με την ύλη  των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα κατεύθυνσης", για να δείτε δύο διαγωνίσματα διάρκειας 45 λεπτών στις συντεταγμένες στο επίπεδο και στο εσωτερικό γινόμενο, με τις προτεινόμενες λύσεις τους, σύμφωνα με την ύλη  των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού" για να δείτε ένα επαναληπτικό διαγώνισμα του 1ου κεφαλαίου, διάρκειας 2 ωρών, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ  1ου  ΒΑΘΜΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 3 - Εξισώσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά ασκήσεων για τις εξισώσεις 1ου βαθμού, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.