Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΣΤΟΝ  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ  ΑΡΙΘΜΟΥ  ΜΕ  ΔΙΑΝΥΣΜΑ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε ένα τεστ στον πολλαπλασιασμό αριθμού με διάνυσμα καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις του.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΔΙΑΤΑΞΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΡΙΘΜΩΝ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο  ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Πραγματικοί αριθμοί", για να δείτε μια σειρά ασκήσεων για τη διάταξη των πραγματικών αριθμών, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΩΡΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  (ΕΩΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε ένα ωριαίο διαγώνισμα στα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, μέχρι και την έννοια της αντίστροφης συνάρτησης (ενότητες 1.1 - 1.3)

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΣΤΙΣ  ΠΡΑΞΕΙΣ  ΚΑΙ  ΤΙΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο  για να δείτε δύο ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες στους πραγματικούς αριθμούς και τις πράξεις, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ x0 - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για το όριο συνάρτησης στο x0 και τις ιδιότητες του ορίου, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Όριο συνάρτησης στο x0 - Ιδιότητες ορίου
(θεωρία και ασκήσεις)


Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διανύσματα", για να δείτε μια σειρά ασκήσεων για τον πολλαπλασιασμό αριθμού με διάνυσμα, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου

ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΗΤΩΝ  ΑΡΙΘΜΩΝ


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε "Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 7 - Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί", για να δείτε μια σειρά ασκήσεων στην πρόσθεση και την αφαίρεση ρητών αριθμών, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου.

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

ΑΡΤΙΑ - ΠΕΡΙΤΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Ιδιότητες συναρτήσεων", για να δείτε ένα φυλλάδιο με τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για την άρτια και την περιττή συνάρτηση, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου.


Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο  ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Πραγματικοί αριθμοί", για να δείτε μια σειρά ασκήσεων για τις ιδιότητες δυνάμεων, τις ταυτότητες και την παραγοντοποίηση, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.


Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τη μονοτονία συναρτήσεων, τα ακρότατα, τις συναρτήσεις 1-1 και την αντίστροφη συνάρτηση, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Μονοτονία - Ακρότατα- 1-1 - Αντίστροφη συνάρτηση
 (θεωρία και ασκήσεις)


Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: