Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  
(ΜΕΧΡΙ  ΤΑ   ΑΚΡΟΤΑΤΑ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  / διαγωνίσματα προσανατολισμού",  για να δείτε ένα επαναληπτικό διαγώνισμα σε όλη την ύλη μέχρι και τα ακρότατα συνάρτησης, μαζί με τις προτεινόμενες λύσεις του.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΤΟΠΙΚΑ  ΑΚΡΟΤΑΤΑ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός",  για να δείτε όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τοπικά ακρότατα συνάρτησης, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ  ΜΕ  ΑΠΟΛΥΤΕΣ  ΤΙΜΕΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 4 - Ανισώσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά ασκήσεων για τις ανισώσεις με απόλυτες τιμές, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.


Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΣΗΣ  ΤΙΜΗΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός",  για να δείτε όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής του διαφορικού λογισμού, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΣΤΙΣ  ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ  2ου  ΒΑΘΜΟΥ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα άλγεβρας" , για να δείτε  μια σειρά ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών στις εξισώσεις 2ου βαθμού, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

ΜΕΤΡΑ  ΘΕΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Στατιστική", για να δείτε ένα φυλλάδιο με τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τα μέτρα θέσης και διασποράς, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ  2ου  ΒΑΘΜΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 3 - Εξισώσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά ασκήσεων για τις εξισώσεις 2ου βαθμού, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΕΞΙΣΩΣΗ  ΕΥΘΕΙΑΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Η ευθεία στο επίπεδο", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στην εξίσωση της ευθείας, σύμφωνα με την ύλη  των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΘΕΩΡΗΜΑ  ROLLE  -  ΘΕΩΡΗΜΑ  ΜΕΣΗΣ  ΤΙΜΗΣ 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για το θεώρημα Rolle και το Θεώρημα Μέσης Τιμής του διαφορικού λογισμού, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΑΛΓΕΒΡΑΣ  

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα άλγεβρας", για να δείτε ένα επαναληπτικό διαγώνισμα διάρκειας 2 ωρών στα συστήματα, τις συναρτήσεις και την τριγωνομετρία (μέχρι τις τριγωνομετρικές εξισώσεις), σύμφωνα με την ύλη  της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου.