Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΣΤΑ  ΠΕΔΙΑ  ΟΡΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα άλγεβρας" , για να δείτε  μια σειρά ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών στα πεδία ορισμού των συναρτήσεων, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΓΡΑΦΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 6 - Βασικές έννοιες των συναρτήσεων", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά ασκήσεων για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ  ΘΕΩΡΗΜΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ  ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Ολοκληρωτικός Λογισμός",  για να δείτε όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για το ορισμένο ολοκλήρωμα και το θεμελιώδες θεώρημα ολοκληρωτικού λογισμού, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

Η  ΕΝΝΟΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 6 - Βασικές έννοιες των συναρτήσεων", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά ασκήσεων για την έννοια της συνάρτησης, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΑΡΧΙΚΗ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Ολοκληρωτικός Λογισμός",  για να δείτε όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τις αρχικές συναρτήσεις, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΣΤΙΣ  ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα άλγεβρας" , για να δείτε  μια σειρά ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών στις ανισώσεις, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΣΤΗΝ  ΓΕΝΙΚΗ  ΜΟΡΦΗ  ΕΞΙΣΩΣΗΣ  ΕΥΘΕΙΑΣ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε ένα ολιγόλεπτο τεστ στην γενική μορφή εξίσωσης ευθείας, με τις προτεινόμενες λύσεις τους, σύμφωνα με την ύλη  των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ  -  ΚΑΝΟΝΕΣ  DE  L'  HOSPITAL

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός",  για να δείτε όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τις ασύμπτωτες και τους κανόνες De L' Hospital, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΣΤΗΝ  ΓΕΝΙΚΗ  ΜΟΡΦΗ  ΕΞΙΣΩΣΗΣ  ΕΥΘΕΙΑΣ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε ένα ολιγόλεπτο τεστ στην γενική μορφή εξίσωσης ευθείας, με τις προτεινόμενες λύσεις τους, σύμφωνα με την ύλη  των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ  -  ΣΗΜΕΙΑ  ΚΑΜΠΗΣ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός",  για να δείτε όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για την κυρτότητα και τα σημεία καμπής συνάρτησης, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.