Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι την ύλη των ακροτάτων.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΕΥΘΕΙΑ 


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε μια σειρά επαναληπτικών ασκήσεων για την ευθεία στο επίπεδο (2ο κεφάλαιο), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Πιθανότητες & Στατιστική Γ΄ Λυκείου

 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ & ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε συνοπτικά τη θεωρία και μια σειρά λυμένων ασκήσεων για την μέση τιμή και τη διάμεσο ενός δείγματος.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θ.Μ.Τ.


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά λυμένων ασκήσεων για  το θεώρημα Μέσης Τιμής (§2.6), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

 ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε μια σειρά λυμένων ασκήσεων για την απόσταση σημείου από ευθεία και το εμβαδόν τριγώνου, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θ.Μ.Τ.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά λυμένων ασκήσεων για  το θεώρημα Μέσης Τιμής (§2.6), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε μια σειρά λυμένων ασκήσεων για τα πολυώνυμα, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου. 

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

  ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε μια σειρά λυμένων ασκήσεων για την απόσταση σημείου από ευθεία και το εμβαδόν τριγώνου, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε μια σειρά λυμένων ασκήσεων για τα πολυώνυμα, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου. 

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

  ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε μια σειρά λυμένων ασκήσεων για την απόσταση σημείου από ευθεία και το εμβαδόν τριγώνου, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Απόσταση σημείου από ευθεία - Εμβαδόν τριγώνου (16/2/2021)