Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά ερωτήσεων θεωρίας και ασκήσεων για  την έννοια της συνάρτησης (§1.1 - 1.2), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να τις εκφωνήσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στο μάθημα της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου που έχουν αναρτηθεί μέχρι τις 25/8/2021.  

Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα φυλλάδιο που περιέχει μια σειρά λυμένων επαναληπτικών ασκήσεων σύμφωνα με την αναπροσαρμοσμένη ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021  

Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλη τη θεωρία των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. Περιέχονται επιπλέον ερωτήσεις Σωστού - Λάθους (με ή χωρίς δικαιολόγηση) 


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι την ύλη των ακροτάτων.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΕΥΘΕΙΑ 


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε μια σειρά επαναληπτικών ασκήσεων για την ευθεία στο επίπεδο (2ο κεφάλαιο), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Πιθανότητες & Στατιστική Γ΄ Λυκείου

 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ & ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε συνοπτικά τη θεωρία και μια σειρά λυμένων ασκήσεων για την μέση τιμή και τη διάμεσο ενός δείγματος.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θ.Μ.Τ.


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά λυμένων ασκήσεων για  το θεώρημα Μέσης Τιμής (§2.6), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

 ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε μια σειρά λυμένων ασκήσεων για την απόσταση σημείου από ευθεία και το εμβαδόν τριγώνου, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θ.Μ.Τ.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά λυμένων ασκήσεων για  το θεώρημα Μέσης Τιμής (§2.6), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.