Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα στις συναρτήσεις και το διαφορικό λογισμό (§1.1 - 2.10) καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι το ρυθμό μεταβολής (§1.1 - 2.4) καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1ο κεφάλαιο (§1.1 - 1.8) καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι και τα όρια (§1.1 - 1.7) καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  (§1.3)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα φυλλάδιο με ασκήσεις στην αντίστροφη συνάρτηση (§1.3), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Για να δείτε περισσότερο υλικό για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι την αντίστροφη συνάρτηση (§1.1 - 1.3) καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  (§1.1 - 1.2)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα φυλλάδιο  για  την έννοια της συνάρτησης (§1.1 - 1.2), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Για να δείτε περισσότερο υλικό για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.


Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1ο κεφάλαιο (§1.1 - 1.8) καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι το πεπερασμένο όριο στο xo (§1.1 - 1.5) καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

  ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε μια σειρά ασκήσεων εύρεσης τριγωνομετρικών αριθμών με τη χρήση του τριγωνομετρικού κύκλου, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου.