Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1ο κεφάλαιο (§1.1 - 1.8) καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι το πεπερασμένο όριο στο xo (§1.1 - 1.5) καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

  ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε μια σειρά ασκήσεων εύρεσης τριγωνομετρικών αριθμών με τη χρήση του τριγωνομετρικού κύκλου, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου. 


Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

 TΕΣΤ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ


Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τέσσερις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες στις συναρτήσεις (με τις ενδεικτικές τους λύσεις), σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου. 

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

 TΕΣΤ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τέσσερις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες στα συστήματα (με τις ενδεικτικές τους λύσεις), σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου. 

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ


Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε δύο διαγωνίσματα στις απόλυτες τιμές (με τις ενδεικτικές τους λύσεις), σύμφωνα με την ύλη της άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

 TΕΣΤ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε δύο ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες στα συστήματα (με τις ενδεικτικές τους λύσεις), σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου. 

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα μέχρι το πεπερασμένο όριο στο xo (§1.1 - 1.5) καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε δύο διαγωνίσματα (διάρκειας 45 λεπτών) και τις ενδεικτικές λύσεις τους, στην ενότητα του πολλαπλασιασμού αριθμού με διάνυσμα σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Γεωμετρία Α΄ Λυκείου

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να τις εκφωνήσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στο μάθημα της Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου που έχουν αναρτηθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2021.