Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΙΣ  ΑΠΟΛΥΤΕΣ  ΤΙΜΕΣ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε  δυο ωριαία διαγωνίσματα στις απόλυτες τιμές, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.


Γεωμετρία Β΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΟ  ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ  ΘΕΩΡΗΜΑ 

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τέσσερα ωριαία διαγωνίσματα στο Πυθαγόρειο θεώρημα, σύμφωνα με την ύλη της Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου.

Διαγώνισμα 1 - Ενδεικτικές λύσεις
Διαγώνισμα 2 - Ενδεικτικές λύσεις
Διαγώνισμα 3 - Ενδεικτικές λύσεις
Διαγώνισμα 4 - Ενδεικτικές λύσεις

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Θεωρία και ασκήσεις για τη συνέχεια συνάρτησης  (§1.8) σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Γεωμετρία Β΄ Λυκείου

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ  ΘΕΩΡΗΜΑ

Μια σειρά ασκήσεων στο Πυθαγόρειο θεώρημα, σύμφωνα με την ύλη της Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου.


Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄Λυκείου

ΟΡΙΟ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΑΠΕΙΡΟ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για το όριο συνάρτησης στο άπειρο, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΤΑ  ΜΗ  ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ  ΟΡΙΑ  (§1.6 - 1.7)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε μια εργασία για το σπίτι σχετικά με τα μη πεπερασμένα όρια, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται ΕΔΩ (η δημοσίευσή τους θα γίνει στις 25/11/2019)

Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΜΗ  ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ  ΟΡΙΟ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ  xo

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για το μη πεπερασμένο όριο συνάρτησης στο x0 σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΣΤΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ Λυκείου / Προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διανύσματα", για να δείτε μια σειρά ασκήσεων για τις συντεταγμένες στο επίπεδο, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.


Για περισσότερες ασκήσεις στα μαθηματικά προσανατολισμού  Β΄ Λυκείου, πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΤΑ  ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ  ΟΡΙΑ  ΣΤΟ  x0

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε μια εργασία για το σπίτι σχετικά με τα πεπερασμένα όρια στο x0, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται ΕΔΩ (η δημοσίευσή τους θα γίνει στις 4/11/2019)

Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΙΣ  § 1.1 - 1.3 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού" , για να δείτε ένα  3ωρο διαγώνισμα (μαζί με ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων) στις §1.1 - 1.3  των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.