Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ  1ου  ΒΑΘΜΟΥ

Ασκήσεις στις εξισώσεις 1ου βαθμού, σύμφωνα με την ύλη της παραγράφου 3.1 της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Εξισώσεις 1ου βαθμού


Για περισσότερες ασκήσεις στην Άλγεβρα της Α΄ Λυκείου, μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ

Θεωρία και ασκήσεις για τους κανόνες παραγώγισης (§2.3), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΣΤΙΣ  ΡΙΖΕΣ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε  δυο ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες στις ρίζες, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.


Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΟ  1ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επαναληπτικό διαγώνισμα διάρκειας τριών (3) ωρών σε όλη την ύλη του 1ου κεφαλαίου των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου. 


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΙΣ  ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΣΤΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ


Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε δύο ωριαία διαγωνίσματα με ενδεικτικές λύσεις, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO

Θεωρία και ασκήσεις για το θεώρημα Bolzano και ενδιαμέσων τιμών (§1.8), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΙΣ  ΑΠΟΛΥΤΕΣ  ΤΙΜΕΣ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε  δυο ωριαία διαγωνίσματα στις απόλυτες τιμές, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.


Γεωμετρία Β΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΟ  ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ  ΘΕΩΡΗΜΑ 

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τέσσερα ωριαία διαγωνίσματα στο Πυθαγόρειο θεώρημα, σύμφωνα με την ύλη της Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Θεωρία και ασκήσεις για τη συνέχεια συνάρτησης  (§1.8) σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.

Γεωμετρία Β΄ Λυκείου

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ  ΘΕΩΡΗΜΑ

Μια σειρά ασκήσεων στο Πυθαγόρειο θεώρημα, σύμφωνα με την ύλη της Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου.