Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Τεστ στην προτεραιότητα πράξεων φυσικών αριθμών

Επιλέξτε από το μενού "α΄ γυμνασίου / διαγωνίσματα" για να δείτε δύο νέα τεστ στην προτεραιότητα πράξεων φυσικών αριθμών, όπως διδάσκονται στα μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε απευθείας τα δύο τεστ.