Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου - Παραγοντοποίηση

Πατήστε ΕΔΩ ή επιλέξτε από το μενού "γ΄ γυμνασίου / ασκήσεις" για να δείτε ένα φυλλάδιο με συνοπτική θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για όλες τις περιπτώσεις των παραγοντοποιήσεων, όπως αυτές διδάσκονται στα μαθηματικά της Γ΄ Γυμνασίου