Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου - Διαγώνισμα


Επιλέξτε από το μενού "γ΄ γυμνασίου / διαγωνίσματα" για να δείτε ένα επαναληπτικό διαγώνισμα στην παραγοντοποίηση, τις πράξεις των ρητών παραστάσεων και τις δευτεροβάθμιες εξισώσεις, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών της Γ΄ Γυμνασίου. Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα θέματα αλλά και τις λύσεις του διαγωνίσματος.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ                       ΛΥΣΕΙΣ