Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου - Τεστ στο μήκος κύκλου και το εμβαδόν κυκλικού δίσκου

Επιλέξτε από το μενού "β΄ γυμνασίου / διαγωνίσματα" ή πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους, για να δείτε ένα επαναληπτικό τεστ στο μήκος κύκλου και το εμβαδόν κυκλικού δίσκου καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις των θεμάτων.

ΤΕΣΤ                     ΛΥΣΕΙΣ