Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου - Κύκλος (Φύλλο εργασίας)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 3 - Κωνικές τομές", για να δείτε ένα φύλλο εργασίας για τον  κύκλο σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών θετικού προσανατολισμού Β΄ Λυκείου, που αποβλέπει στο να βοηθήσει τόσο τον εκπαιδευτικό στην διδασκαλία της θεωρίας όσο και  τον μαθητή στην κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών.