Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Φυσικοί αριθμοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση, προτεραιότητα πράξεων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ Γυμνασίου / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Φυσικοί αριθμοί", για να δείτε ένα φυλλάδιο με θεωρία (συνοπτικά) και μια σειρά ασκήσεων για τους φυσικούς αριθμούς, τη διάταξή τους, τη στρογγυλοποίηση και την προτεραιότητα πράξεων, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου.